Stichting Voedselbank Veendam & Omstreken

 

Screening

Bij het ophalen van het aanvraagformulier wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Bij het ingevulde aanvraagformulier voegt u de benodigde kopieën toe t.w. - Kopie legitimatiebewijs - Kopie van alle inkomsten - Kopie van alle uitgaven - Kopie van uw bankafschriften laatste 3 maanden. Vervolgens vindt het intakegesprek met u plaats met een bestuurslid van de voedselbank. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en zorgen wij ervoor dat dit gesprek op ontspannen wijze plaatsvindt. Het doel van de voedselbank is het lenigen van directe nood. Er worden afspraken met u gemaakt hoe u zelf probeert in het komende halfjaar uit de ontstane situatie te komen. Ook wordt hulpvragers aangeraden om in contact te treden met professionele hulpinstanties. Vraag hulp van maatschappelijk werk - belastingteruggave – huursubsidie -kwijtschelding van gemeentelijke belastingen - toeslagen op uitkeringen bij de sociale dienst etc. Vraag hulp bij het budgetteren. Graag geven wij u desgevraagd advies hoe u dit aan moet pakken. Als gebleken is dat u aan onze voorwaarde voldoet wordt u voorgesteld aan onze vrijwilligers en vindt uitreiking van uw eerste pakket plaats.