Stichting Voedselbank Veendam & Omstreken

 

Doelstelling

Stichting Voedselbank Veendam & Omstreken wil een bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland voor zover dat betrekking heeft op de inwoners van het werkgebied: gemeenten Veendam. In de voedselstroom van producent naar consument wil het nog wel eens haperen. Er ontstaan overschotten aan producten door afname in de vraag, overproductie, verpakkingsfouten en dergelijke. Kosten voor opslag en administratie zijn hoog en ‘doordraaien’ van goed voedsel is de goedkoopste oplossing. Gelukkig gaan steeds meer fabrikanten / distributeurs/ winkeliers inzien dat hun overschot op non-profit basis ook ten goede kan komen aan mensen in de samenleving met een inkomen beneden de armoedegrens. De voedselbank komt deze mensen tegemoet. We leggen contacten met winkels, voedselfabrikanten/distributeurs over het overnemen van overtollige artikelen.